Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради на сьогодні єдиний спеціалізований монопрофільний заклад охорони здоров’я у Хмельницькій області, в якому надається у повному обсязі медична допомога хворим дітям та дорослим з інфекційною патологією, зокрема відповідно до Закону України від 06.04.2000 № 1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Заклад є підприємством міської ради, але надає допомогу мешканцям всієї області і частка пацієнтів територій області складає 25%, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії – до 40%, серед яких більшість дітей.

У закладі надається медична допомога інфекційним хворим більше як за 50 (п’ятдесятьма) нозологічними формами. Також проводяться комплекс профілактичних заходів з раннього виявлення інфекційних хворих і попереджувальні заходи щодо зниження інфекційної захворюваності.

Колектив лікарні завжди приймав найактивнішу участь в ліквідації епідемій (дифтерії, грипу, кору, кишкових інфекцій та їх спалахів) і прийняв виклик у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Лікарня визначена базовим закладом з надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19.

Історія нашої інфекційної лікарні нараховує більше 100 років і за архівними даними починається з 1908 року, коли на місці сучасних корпусів знаходились інфекційні бараки для ізоляції і надання допомоги інфекційним хворим.

З 1918 по 1923 рік на цьому місці був зведений барак Датського Червоного Хреста для хворих і поранених солдат Південно-Західного фронту, які хворіли переважно на висипний тиф.

Пізніше була збудована повітова земська лікарня, що утримувалась на кошти благодійників.

З 1937 року лікарня функціонувала як Радянська і на її площі було проведені добудови та збільшено кількість ліжок до 100, що давало можливість ізолювати хворих на різні інфекції.

У 1992 році було збудовано і здано в експлуатацію три нових корпуси лікарні з плановою потужністю 300 ліжок.

За цей період неодноразово проводилась реорганізація закладу, скорочення ліжок та штатних посад у відповідності до реальних потреб та умов.

2 січня 2020 року заклад був реорганізований у КП «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради.